Монголын анхны DATA PLATFORM

НЭГ ПЛАТФОРМ

ХЯЗГААРГҮЙ БОЛОМЖ

Өгөгдлөө цуглуулах, нэгтгэх, дүн шинжилгээ хийх, хадгалах, хуваалцахад шаардлагатай бүх гүйцэтгэл, уян хатан байдал, өргөтгөх чадвар зэргийг 252 платформоос аваарай.

252 Platform юунаас бүтдэг вэ ?

  • ETL tool (Өгөгдөл цуглуулалт)

    252ETL нь +21 төрлийн файлаас өгөгдлийг унших, +8 өгөгдлийн сантай холбогдох чадамжтай. Өгөгдлийг олон эх үүсвэрээс автоматаар цуглуулах боломжийг бүрдүүлнэ.

  • Data Engine tool (Өгөгдөл боловсруулах)

    Боловсруулаагүй задгай их хэмжээний өгөгдлийг BI төрлийн tool-р хэлбэржүүлэх гэж оролддог. Энэ нь гацах, удаан ажиллах, ажиллахгүй болох тохиолдлуудыг үүсгэдэг.

  • BI tool (Өгөгдлийг хэлбэржүүлэх)

    252BI tool нь +18 динамик визуалчлал, +50 статик визуалчлал, +8 template dashboard бүхий олон төрлийн төхөөрөмж дээр ажиллах чадамжтай.